Phục Thù Cuộc Đời 2: Halloween Đẫm Máu - Quyết Chiến
tiết kiệm  Share

Phục Thù Cuộc Đời 2: Halloween Đẫm Máu - Quyết Chiến

  • Khá Tệ
  • Xem Được
  • Hay
  • Rất Hay
  • Siêu Hay
Khá Tệ
 Share

Thông tin

The long-awaited sequel to "Tokyo Revengers" will be released in two parts, before and after the film. Once again, Hinata is killed in front of Takemichi's very eyes by the now-militarized Tokyo Manjikai.  tất cả các

Đánh giá phim

Phục Thù Cuộc Đời 2: Halloween Đẫm Máu - Quyết Chiến Xếp hạng
  • Khá Tệ
  • Xem Được
  • Hay
  • Rất Hay
  • Siêu Hay
không ai

PHIM LIÊN QUAN

© 2024 phimhd.cc    

Lịch sử xem