David Letterman: Vị khách tiếp theo là Volodymyr Zelenskyy
tiết kiệm  Share

David Letterman: Vị khách tiếp theo là Volodymyr Zelenskyy

  • Khá Tệ
  • Xem Được
  • Hay
  • Rất Hay
  • Siêu Hay
Khá Tệ
 Share

Thông tin

David Letterman đến Kyiv, Ukraina, để tham gia cuộc trò chuyện sâu sắc, riêng tư và xúc động với tổng thống Volodymyr Zelenskyy.  tất cả các

Đánh giá phim

David Letterman: Vị khách tiếp theo là Volodymyr Zelenskyy Xếp hạng
  • Khá Tệ
  • Xem Được
  • Hay
  • Rất Hay
  • Siêu Hay
không ai

© 2023 phimhd.cc    

Lịch sử xem